Tag Archives: bedrijfscoaching

Leidinggeven en ‘hufterig gedrag’

leidinggeven

Kijk maar uit: voor dat je het zelf door hebt gedraag je je als leidinggevende als ‘een hufter’. Het blijkt dat voor ‘hufterig gedrag’ maar een een klein beetje macht over anderen nodig is.

Het koekjes-experiment

De psychologen Kelter, Gruenfeld en Anderson voerde het beroemde ‘koekjes-experiment’ uit, waarbij groepjes van drie studenten opdracht kregen om een kleine beleidsnotitie te schrijven. Twee willekeurige leden kregen in ieder goepje de opdracht om de notitie te schrijven. Het overige derde lid kreeg de taak om uiteindelijk de beleidsnotitie te beoordelen en daarnaast te bepalen hoeveel iedere medestudent betaald zou krijgen voor het schrijven van de de notitie. Dat betekende dus dat de beoordeler in zekere zin de ‘bovengeschikte’ was van de schrijvers.

Na een klein half uurtje werd tijdens de opdracht ter versnapering een bord met 4 koekjes bij ieder groepje neer gezet. Zoals je kunt verwachten liet iedereen, beleefd als dat ze waren, het laatste koekje liggen. Maar wat gebeurde er daarna met het vierde koekje? Wat bleek? De ‘bovengeschikten’ namen niet alleen aanzienlijk vaker het laatste vierde koekje, ze verorberden het daarnaast ook veel vaker ongeremd door met hun mond open te eten en nogal te kruimelen. Blijkbaar is het zo dat wanneer iemand macht verwerft over een ander ze:

1) zich meer richten op hun eigen verlangens en behoeften;
2) zich minder richten op de verlangens en behoeften van anderen;
3) zich gedragen alsof ongeschreven en geschreven regels niet voor henzelf maar wel voor de andere gelden.

Iemand nog een koekje?

Complimenteren werkt positief op motivatie en prestaties

compliment op de werkvloer

Binnen sommige organisaties wordt het personeel ‘gepushed’ of wordt er gedreigd met bepaalde gevolgen als er niet harder wordt gewerkt. Met zo’n methode wordt er vaak korte metten gemaakt met de ‘goede’ sfeer en blijkt (zeker op langer termijn) dat dit juist averechts werkt wat betreft de motivatie en prestaties van de werknemers. Het is juist belangrijk om de goede sfeer te bevorderen en er voor te zorgen dat het personeel lekker in zijn vel zit. Complimenteren is hierbij het sleutelwoord!

Hoe werkt complimenteren op de prestaties?

Als je werknemers goed in hun vel zitten en de sfeer opgewekt en goed is, dan zijn deze doorgaans met genoegen bereid af en toe een tandje bij te zetten ‘voor de zaak’ en zullen de prestaties ook verbeteren. Daarnaast blijkt ook dat het ziekteverzuim aanzienlijk lager ligt bij personeel dat goed in z’n vel zit en met plezier naar zijn werk gaat.

Marius Rietdijk onderzocht dit onderwerp en in zijn onderzoek beantwoord hij hierover onder andere de volgende vraag:

Hoe kun je door te complimenteren prestaties verhogen?
Rietdijk zet een aantal stappen op een rijtje die helpen bij het verhogen van prestaties. Een van die stappen heeft betrekking op het belonen als een (sub)doel wordt behaald. Hij geeft aan dat er kan worden beloond door te complimenteren of door persoonlijke aandacht/of persoonlijke attenties.

Maar wat is nou eigenlijk een compliment? Rietdijk vertaald ‘een compliment maken’ als ‘iemand positieve aandacht geven’.

Voorbeelden van complimenten zijn:
– ‘’Dat heb je zo goed aangepakt’’
– ‘’Ik ben blij dat je dit zo snel hebt uitgevoerd’’
– ‘’Je hebt vandaag goed gepresteerd’’

Voorbeelden van wat een compliment niet is zijn:
– ‘’Dat heb je wel goed aangepakt, maar dit moet je de volgende keer…’’
– ‘’Fijn dat je dit…, maar…’’

Het zit in ons mensen vrijwel in onze genen dat het prettig is om erkend te worden voor de werkzaamheden die je uitvoert. Het maakt ons gelukkiger in wat we doen op het moment dat onze bijdrage als gewaardeerd wordt gezien. Probeer dus eens wat meer te complimenteren, het zal de werksfeer en daarmee de prestaties alleen maar bevorderen.

leidinggeven aan werknemers

Onzekerheid in de markten..

Doemdenken ten top deze dagen. Europese onzekerheid, traag Europees ingrijpen, veel tendentieuse media aandacht. Je kunt de financiële kranten niet open slaan of het staat vol met negatieve berichten. Het gaat niet goed met onze economie, met de Europese economie, in de US, met onze pensioenen, met onze verzekeraars en onze banken. Er moet bezuinigd worden, we hebben boven onze stand geleefd, en medewerkers gaan hun baan verliezen.
Niet zo mooi dus, en als je er als Business Coach of Organisatieadviseur naar kijkt, ook helemaal niet verstandig. Want het gaat op dit moment in veel markten nog steeds wel erg goed. De Nederlandse industrie bijvoorbeeld is aardig uit het dal van de recessie heen gekomen, heeft de nodige maatregelen genomen om zijn concurrentie positie te verstevigen, heeft ingegrepen in zijn kosten structuur en staat er nu veel beter voor dan een aantal jaren geleden. Dit geldt niet voor ieder bedrijf, maar wel voor veel bedrijven.

Daar hoor je de journalisten dan weer niet over. Dat is klaarblijkelijk geen nieuws.

Het enige dat je in deze, en eigenlijk alle tijden kunt doen, is goed kijken naar wat je zelf kunt beïnvloeden. Heb ik mijn eigen zaakjes goed op orde? Heb ik mijn overhead in de hand? Hoe staat het met mijn concurrentie positie? Heb ik geïnvesteerd in nieuwe produkten en/of diensten, zodat ook mijn zakelijke toekomst er goed uit blijft zien? Hoe gaat het met mijn Sales, ben ik proactief genoeg en concentreer ik me op winstmarges in plaats van het behalen van omzetten? Leef ik niet boven mijn stand door een te hoge schuldenpositie aan te nemen versus mijn intrinsieke bedrijfswaarde? Solid Organisatieadvies en Bedrijfscoaching dus.

Wat je in deze tijden specifiek nodig hebt zijn echte leiders. Mensen die rustig blijven nadenken, wat er ook gebeurt. Die stabiliteit geven aan hun bedrijf en medewerkers en realistisch positief blijven denken. En mensen die tot actie overgaan. Die niet wachten tot er iets verkeerd loopt, maar op tijd ingrijpen. En die het verschil kennen tussen wat ze kunnen beïnvloeden (en waar ze zich dus nu mee bezig moeten houden!), en wat buiten hun directe invloedssfeer staat.

Een goede Business Coach of Organisatieadviseur kan je helpen jouw bedrijfssituatie te verbeteren. Geeft nuttige adviezen, en helpt je de juiste keuzes te maken. Je staat er nooit alleen voor!
Mochten wij je van dienst kunnen zijn, aarzel dan niet om contact te zoeken.

bedrijfscoaching

Controle over jouw inkomsten

Als je werksituatie onzeker is, maar eigenlijk ook als deze zeker is, is het verstandig om jouw financiën effectief te beheren. Door te werken met een begroting krijg je meer inzicht in je financiële situatie, verkrijg je meer controle over je uitgaven en neem je verstandigere beslissingen over wat je doet met jouw geld. Volg de volgende stappen om een eigen begroting te creëren en kom zo dichterbij het behalen van je financiële doelen.

Noteer jouw inkomsten

Als je inkomsten per maand verschillen, bereken dan je jaarlijkse of maandelijkse gemiddelden.

Neem jouw uitgaven op
Maak een lijst van al jouw uitgaven. Het kan ook helpen om voor een paar weken precies al je uitgaven bij te houden. Het is van belang dat je weet waar jouw geld naar toe gaat, want het kan zo maar zijn dat je meer uit geeft in een bepaalde categorie dan dat je denkt.

Trek je uitgaven van je inkomsten af
Hou je geld over, speel je quitte of ga je de min in? Met deze berekening bepaal je het niveau van je financiële gezondheid.

Beoordeel je begroting
Maak een onderscheid tussen vaste en variabele kosten. Waar heb je de mogelijkheden om geld te besparen? Waaraan geef je te veel geld uit?

Stel je financiële doelen
Wat wil je bereiken en hoeveel gaat het kosten? Wil je een huis kopen? Reizen? Een nieuwe onderneming starten? Zorg er in ieder geval voor dat je doelen realistisch zijn en dat ze aansluiten bij jouw waardes.

Het opstellen van een begroting is niet zo heel lastig, maar het naleven ervan des te meer. Om je aan je begroting te kunnen houden is het van belang om je bewust te worden van alle uitgaven die je maakt. In het begin kan het misschien soms lastig zijn, maar je verzekerd jezelf op deze manier wel van een gezonde financiële situatie.

cv check

Jouw CV controleren

Je hebt er een tijdje aan gezeten, het opstellen van je Curriculum Vitae, oftewel je CV. Maar voordat je hem meteen meestuurt met je sollicitatiebrief is het verstandig om hem nog een keer te controleren. Waar moet je goed op letten?

– Spelling en grammatica. Uiteraard is het van belang dat je je CV checkt op spelfouten en grammatica. Maar dat betekent niet de spellingscontroler er een keer overheen laten gaan. Lees de CV zelf nog eens goed na en let op de zinsbouw. Het is ook verstandig om de CV door iemand anders te laten controleren, een extra paar ogen is altijd fijn bij het checken.

– Actueel. Is je CV up to date? Heb je al je onlangs vergaarde ervaringen toegevoegd? Zijn alle werkdata up to date? Zijn alle diploma’s of certificeringen genoteerd? Zijn je e-mail adres en telefoonnummer nog up to date?

– Opmaak. Is de opmaak consistent? Heb je overal hetzelfde lettertype gebruikt? Heb je overal de titels en subtitels op dezelfde manier weergegeven? Over het algemeen is het belangrijk dat de CV er ook voor het oog goed uit ziet, duidelijk, consistent en netjes.

– Aangepast voor huidige functie. Is je CV aangepast op de huidige functie waarvoor je solliciteert? Lees de CV nog eens na, en zorg dat je geen aanpassingen meer tegenkomt gericht op een vorige sollicitatie functie.

– Bestandsformaat. Als laatste is het ook van belang dat wanneer je je CV digitaal opstuurt je kiest voor een juist bestandsformaat van je CV. Er is niets vervelender dan dat wanneer je potentiële werkgever je CV opent alles is versprongen en door elkaar staat. Het is daarom aan te raden je CV als PDF formaat op te slaan en te verzenden. Op deze manier ben je er zeker van dat deze op de juiste manier wordt weergegeven.

Het proeflezen van je CV lijkt onbelangrijk, maar dat is het zeker niet. De meeste werkgevers zullen je sollicitatie direct verwerpen als ze grammaticale of spellingsfouten tegenkomen omdat het de indruk wekt dat je slordig en ongemotiveerd bent. Door je CV nog even te controleren, laat je je potentiële werkgever je beoordelen op je vaardigheden en ervaringen en niet op je spellingsfouten.

leidinggeven aan werknemers

De leidinggevende en zijn werknemers

Veel werknemers hebben er regelmatig mee te maken, een leidinggevende. Ze kunnen niet zonder elkaar en in sommige gevallen ook niet goed met elkaar. Toch hebben ze elkaar hoe dan ook nodig, om zo goede prestaties en resultaten in het belang van de organisatie te behalen.

Optimaliseren van verhoudingen op de werkvloer

Een belangrijk onderdeel bij het optimaliseren van de verhouding tussen de leidinggevende en werknemers is communicatie en samenwerking. Het is als leidinggevende goed om je eens af te vragen wat je precies wil en verwacht van de werknemers. Het is hierbij van belang een duidelijk en concreet beeld te hebben en dat je dit ook op deze manier communiceert naar de werknemers. Wanneer er geen concrete boodschap over de verwachtingen van de leidinggevende wordt gecommuniceerd naar de werknemers ontstaat er vaak een hoop onduidelijkheid waardoor de samenwerking binnen het team negatief wordt beinvloed.

Zet eens duidelijk op een rijtje wat je precies verwacht van je werknemers en zorg dat dit ook duidelijk naar hen wordt gecommuniceerd. Belangrijk hierbij is dat er mogelijkheid is tot tweerichtingscommunicatie zodat je zeker weet dat het voor beide partijen duidelijk is.

zelfreflectie en doelen

Zelfreflectie, op weg naar je doel

Veranderingen op de werkvloer, ze komen vaak voor en zijn meestal goed voor de organisatie. Het betekent immers de ze in beweging is en niet stil staat. Het is wel belangrijk om in gedachten te houden dat verandering een proces is, en niet van de een op de andere dag plaats vindt. Soms kan verandering als frustrerend ervaren worden, voornamelijk als er te veel gefocust wordt op het te behalen eindresultaat in plaats van op de veranderingen die hiervoor nodig zijn.

Het is daarom van belang regelmatig een zelfreflectie uit te voeren. Het eindresultaat mag dan nog niet behaald zijn, maar dat betekend niet dat er geen vooruitgang wordt geboekt. Door een zelfreflectie uit te voeren kijk je terug op je werk en de manier van handelen. Je bekijkt welke persoonlijke competenties en eigenschappen je gebruikt en op welke manier. Hierdoor verkrijg je inzicht op je denken en handelen, waardoor je weer makkelijker doelen kunt bereiken.

Je gaat langzaam vooruit

Je zult regelmatig merken dat je al meer vooruit bent gegaan, dan dat je eigenlijk doorhad. Dit komt omdat veel mensen alleen maar focussen op of ze al wel of niet het eindresultaat hebben behaald en de tussenfases niet mee nemen. Je zult meer houvast krijgen op de situatie van het veranderen. En er kan eventueel ook makkelijk worden bijgestuurd.

Daarnaast werkt het ook extra motiverend om tijdens het veranderingsproces te zien dat je op de goede weg bent. En dat is natuurlijk erg belangrijk. Het is niet voor niets dat er vaak wordt gezegd dat ‘de reis naar het doel belangrijker is dan het uiteindelijke doel’.