Leidinggeven en ‘hufterig gedrag’

leidinggeven

Kijk maar uit: voor dat je het zelf door hebt gedraag je je als leidinggevende als ‘een hufter’. Het blijkt dat voor ‘hufterig gedrag’ maar een een klein beetje macht over anderen nodig is.

Het koekjes-experiment

De psychologen Kelter, Gruenfeld en Anderson voerde het beroemde ‘koekjes-experiment’ uit, waarbij groepjes van drie studenten opdracht kregen om een kleine beleidsnotitie te schrijven. Twee willekeurige leden kregen in ieder goepje de opdracht om de notitie te schrijven. Het overige derde lid kreeg de taak om uiteindelijk de beleidsnotitie te beoordelen en daarnaast te bepalen hoeveel iedere medestudent betaald zou krijgen voor het schrijven van de de notitie. Dat betekende dus dat de beoordeler in zekere zin de ‘bovengeschikte’ was van de schrijvers.

Na een klein half uurtje werd tijdens de opdracht ter versnapering een bord met 4 koekjes bij ieder groepje neer gezet. Zoals je kunt verwachten liet iedereen, beleefd als dat ze waren, het laatste koekje liggen. Maar wat gebeurde er daarna met het vierde koekje? Wat bleek? De ‘bovengeschikten’ namen niet alleen aanzienlijk vaker het laatste vierde koekje, ze verorberden het daarnaast ook veel vaker ongeremd door met hun mond open te eten en nogal te kruimelen. Blijkbaar is het zo dat wanneer iemand macht verwerft over een ander ze:

1) zich meer richten op hun eigen verlangens en behoeften;
2) zich minder richten op de verlangens en behoeften van anderen;
3) zich gedragen alsof ongeschreven en geschreven regels niet voor henzelf maar wel voor de andere gelden.

Iemand nog een koekje?