leidinggeven aan werknemers

De leidinggevende en zijn werknemers

Veel werknemers hebben er regelmatig mee te maken, een leidinggevende. Ze kunnen niet zonder elkaar en in sommige gevallen ook niet goed met elkaar. Toch hebben ze elkaar hoe dan ook nodig, om zo goede prestaties en resultaten in het belang van de organisatie te behalen.

Optimaliseren van verhoudingen op de werkvloer

Een belangrijk onderdeel bij het optimaliseren van de verhouding tussen de leidinggevende en werknemers is communicatie en samenwerking. Het is als leidinggevende goed om je eens af te vragen wat je precies wil en verwacht van de werknemers. Het is hierbij van belang een duidelijk en concreet beeld te hebben en dat je dit ook op deze manier communiceert naar de werknemers. Wanneer er geen concrete boodschap over de verwachtingen van de leidinggevende wordt gecommuniceerd naar de werknemers ontstaat er vaak een hoop onduidelijkheid waardoor de samenwerking binnen het team negatief wordt beinvloed.

Zet eens duidelijk op een rijtje wat je precies verwacht van je werknemers en zorg dat dit ook duidelijk naar hen wordt gecommuniceerd. Belangrijk hierbij is dat er mogelijkheid is tot tweerichtingscommunicatie zodat je zeker weet dat het voor beide partijen duidelijk is.